Tennis Hobbyliga:

 

 

Hobbyliga

Röschitz
ESV: --

ESV nicht angetreten!

Japons
ESV: --

ESV nicht angetreten!

Weitersfeld
ESV: --

ESV nicht angetreten!

Japons
ESV: 8.
Raabs
ESV: 11.
Japons
ESV: 11.
Rodingersdorf 1
ESV: 7.
Rodingersdorf 1
ESV: 4.
Japons
ESV: 10.
Japons
ESV: 7.
Rodingersdorf 1
ESV: 6.
Rodingersdorf 1
ESV: 7.
HSV Horn
ESV: 6. / 16.

ESV war mit zwei Mannschaften im Bewerb

 

Röschitz 1
ESV: 9. / 21.

ESV war mit zwei Mannschaften im Bewerb

 

Weitersfeld 1
ESV: 9.

 

 

Weitersfeld 1
ESV: 9.
Weitersfeld 1
ESV: 8.
Weitersfeld 1
ESV: 16.
Röschitz
ESV: 15.
Rodingersdorf 1
ESV: 11.
Japons
ESV: 7. / 16.

ESV war mit zwei Mannschaften im Bewerb

Japons
ESV: 8. / 17.

ESV war mit zwei Mannschaften im Bewerb

ESV Sigmundsherberg
ESV: 1.
Rodingersdorf 1
ESV: 5. / 19.

ESV war mit zwei Mannschaften im Bewerb

Guntersdorf
ESV: 7. / 22.

ESV war mit zwei Mannschaften im Bewerb